HomeProgramjainkProjektekCivil érdekképviselet és partnerség
Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_imageshow, 1
 • Error loading component: com_languages, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_languages, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

 Pályázat

 Civil érdekképviselet és partnerség

Józsefváros szomszédságaiban, negyedeiben

2011

 

Készítette együttműködő partnereivel a Nap Klub Alapítvány, a Négy Ház a Magdolna negyedért Egyesület a Testvérem Egyesület a vajdapéter.blog.hu a 8ker.blog.hu

 A projekt leírása: 

A pályázat egy – a józsefvárosi lakosság és a helyi civil szervezetek állampolgári részvételének, közösségi problémamegoldó és érdekképviseleti képességének fejlesztéséhez, és a kerületi civilek és az önkormányzat partnerségének kialakításához kér támogatást, amely Budapest- Józsefvárosban az épített és társadalmi környezetben, az önkormányzat által működtetett köz-szolgáltatásokban, az intézményközi együttműködésekben a lakosok által tapasztalt problémák megoldásához járul hozzá. A társadalmi összetétel és problémaforrások szempontjából nagyon változatos budapesti kerületben az elmúlt években jelentős szociális fejlesztések folytak. A pályázók aktívan bekapcsolódtak ebbe az önkormányzattal kritikusan együttműködő civilekként, és a tervezett tevékenységük hozzájárulhat a helyi demokrácia, a közösségi problémamegoldás képessége terén elért eredmények fenntartásához és gyarapításához. Konkrétan a kerület területi-szociológiai egységeit, „negyedeit” megmozgató fórumsorozatot tervezünk, amely azonos forgatókönyv szerint kombinálja a hagyományos és a korszerű, a személyes és az írásbeli, a kötetlen és az adminisztratív formák előnyeit, a civil és a hivatásos szereplők illetékességét. Terveink szerint egy év alatt kb. 4-5 negyedben (esetenként egymás melletti negyedek közös) találkozóit, fórumait tudjuk életre hívni a helyi érdekek, lakossági szükségletek, megoldatlan feszültségek közösségi, ill. intézményes megoldása érdekében. Az élő találkozókat részben a kerület legismertebb civil internetes blogján készítjük elő, részben pedig a helyi hálózati kommunikáció útján. (levelezőlista, elektronikus hírlevél, személyes megbeszélések) A találkozókra meghívjuk az adott negyedben érintett önkormányzati döntéshozókat és intézményi szakembereket. Az élő találkozókon megfelelően nem megválaszolható problémákra pedig közérdekű bejelentés formájában hívjuk fel a döntéshozók figyelmét, és kérünk hivatalos reagálást, mindezt pedig a blogban dokumentáljuk, és ajánljuk fel további véleményezésre mindenki számára.

 

A pályázó szervezet bemutatása

A szervezet küldetése: 

Civil szervezetünk – a Nap Klub Alapítvány –lassan két évtizede(1992-től) munkálkodik a Nap utcai lakótelepen és környékén a szolidaritáson és kölcsönös segítségnyújtáson alapuló közösségek megteremtésén, a helyi demokrácia fejlesztésén. • A Nap Klub Alapítvány 1992 óta működő lakóterületi közösségfejlesztő szervezet, elkötelezett civil identitással, elkötelezett motivációval az állampolgári részvételben, a civil szféra fejlesztésében, a civil érdekérvényesítésben, a civil kontroll gyakorlásában. Az alapítvány szakmai közössége az itt élő civilekkel tervszerűen kimunkálta és terjesztette a nagyvárosi közösségfejlesztés, a nagyvárosi szomszédság modelljét. Megalapította a Civil Kerekasztalt, folyamatosan dolgozik a civil szervezetek hálózati együttműködésén, a civil, az önkormányzati és üzleti szféra partnerségének kialakításán. Munkánk során szélesedtek célcsoportjaink – közvetlen a Nap utcai szomszédság és környéke, a belső Józsefváros és a környező negyedek lakossága és a kerületi civil szervezetek. 

 

Tevékenység, eredmények: 

A Nap Klub Alapítvány elsődleges tevékenysége a helyi közösségek számára szolgáltatások biztosítása, a helyi szociális és mentálhigiénés védőháló megszervezése. Működik a Szomszédsági tanács, a Közösségi Tanácsadó Szolgálat. A prevenció érdekében működnek gyermek és ifjúsági programjaink. A civil kapcsolatok fejlődése a helyi érdekérvényesítés folyamatában alakul ki. Megalakítottuk a Civil Kerekasztalt, majd partnerség témában képzéseket nyertünk Angliában. 2000 táján indultak az uniós pályázatok. Alapítványunk elnyert 2 Soros projektet, 2 Acces projektet, majd 4 Hefop projektet. A humánerőforrás fejlesztő programjainkban részt vettek a civil szervezetek munkatársai, az önkormányzati intézmények dolgozói, kerületi civilek. Ez adta alapját a hálózati együttműködés fejlesztésének. Szervezetfejlesztő, pályázatíró, kommunikációs, munkaerő-piaci és más, számos tréninget kínáltunk. A jó szervezeti kapcsolatok további együttműködéseket, közös pályázatokat eredményeztek. Jelentős volt a tavalyi év stratégiai tervezésre felkészítő projektje, amelynek eredménye egy kerületi civil stratégia megtervezése lett, amelyet benyújtottunk az önkormányzatnak.(választ sem kaptunk rá, teljesen negligálták.) Egy év után megjelent az önkormányzati javaslat is-most folyik ennek véleményezése, majd vitája. Nagy munkánk volt az elmúlt évben a Magdolna negyedi közösségfejlesztést és az érdekképviseletet megszervező projekt. Több civil szervezet aktív részvételével folyt a projekt, nagyon szép eredménnyel, a legnehezebb városnegyedben.

 

A szervezet fejlődése: 

1992-ben alakult szervezetünk Általában 2-3 teljes vagy félállású alkalmazottunk volt, és önkéntesek, akik időnként megbízással dolgoztak. Szakmai teamekben dolgoztunk, folyamatos belső képzések, szervezetfejlesztő tréningek segítették a munkát. Jelenleg a negyedik generációs team alakult fiatalokból, akiknek belső képzése után reméljük, eredményesen dolgoznak. Diákokból és civilekből több önkéntesünk, ill. gyakornokunk van, akiknek mentorálását is ellátjuk. Az alapítvány szép ívet írt le fejlődésével. Volt idő, hogy 16 munkatárs dolgozott a különböző projekteken, programokban. Az utóbbi három évben rohamosan csökkent a forrásunk, de a szomszédság változatlanul igényli munkánkat, ugyanígy a civil szervezetek. Leállni nemigen lehet, de már a helyiségünk is veszélyben van a pénz hiányában. Vagyonunk nincs. Adományozói bázisunk parányi, ebben nem vagyunk eredményesek. Fenntartásunkat és a programok költségeit pályázatokból fedezzük. Ugyanakkor egészen elapadnak a pályázati források is. Szakmai kapcsolataink nagyon gazdagok, társadalmi kapcsolataink is szélesek, talán leggyengébb a helyi képviselőtestülettel. (20 év óta számukra mindig elsősorban a politikai harc az első, nem a vállalt feladat.) Nagyon nehéz ezt megváltoztatni, és egyre nehezebb az érdekvédelmi munka, amelyre egyre nagyobb szükség van.

Veszélyek: 

A források szűkös volta. Az önkormányzat ellenállása a program iránt.  A résztvevők esetleges érdektelensége, a motiváció gyengesége, vagy a civilek járatlansága az érdekképviseletben. A szervezésben az idő és a folyamat kézben tartása.

 

A projekt leírása

Célok, várt eredmények: 

A pályázat egy olyan tevékenységrendszerhez kér támogatást, melyben az állampolgárok és a helyi civil szervezetek és az önkormányzati partnerség fejlesztése érdekében középpontban áll egy kerületi fórumsorozat és annak helyi nyilvánossága (web2), amely Budapest- Józsefvárosban az épített és társadalmi környezetben, az önkormányzat által működtetett közszolgáltatásokban, az intézményközi együttműködésekben a lakosok által tapasztalt problémák megoldásához járul hozzá.

Célunk segíteni az állampolgári részvétel vállalását, a tudatos érdekképviselet módszereinek gyakorlását- különös tekintettel a gyenge érdekképviseleti erejű területekre. Célunk az önkormányzat viszonyulását és gyakorlatát befolyásolni az állampolgárok és közösségeik által felvetett problémák megoldásában. Az állampolgár egyéni bejelentése esetén is joga van a méltányos, szakszerű ügyintézésre; - a lakosság irányából induló „közös érdekképviselet” nyomásával, megszervezésével szeretnénk elérni, hogy az önkormányzat intézkedjen időben és korrekten, átláthatóan.

Mindezek érdekében legfőbb eszközként használjuk a nyilvánosságot, és az állampolgárok rendelkezésére álló jogintézményt, a „közérdekű bejelentés”-t, amire az önkormányzat illetékesének kötelező válaszolni, illetve intézkedni.

 

Józsefváros Budapest egyik legrosszabb helyzetben lévő, súlyos gazdasági és társadalmi problémákkal küzdő városrésze. Az elmúlt néhány évben – a korábbi kisebb volumenű fejlesztések után – az épített és a szociális környezet megújítását együttesen célzó rehabilitációs program indult, forrásként használva a magántőkét, a kerületi és fővárosi önkormányzati önrészt, illetve a Európai Unió pályázati programjait. A legismertebb fejlesztés a kerület egy részének fizikai szanálását és új tömbök létrejöttét tartalmazó Corvin Sétány Program, illetve a kerület leghátrányosabb fizikai és szociális helyzetben lévő részének a komplex megújítását célzó, 2005 és 2011 között zajlott Magdolna Negyed Program I. és II. A fejlesztési programok, illetve a egyes kerületrészekben relatíve alacsony ingatlanárak következtében a kerület egyébként is nagyon változatos társadalmi összetétele újabb szereplőkkel gazdagodott. Az új építésű lakóingatlanok, illetve régebb óta az egyetemek közelsége miatt keresett bérlakások nagyszámú képzett fiatal ideiglenes vagy tartós kerületben lakását hozta magával. A szegény városrészek, különösen a Magdolna-negyed fejlesztésére irányuló programok, illetve a kerületre a budapesti viszonyokhoz képest szintén kiemelten jellemző multikulturalizmus és a történelmi örökség sokszínűsége pedig számos civil (értsd: az állandó, állami vagy önkormányzati fenntartású intézményeken kívüli, autonómiával rendelkező) szereplő figyelmét és aktivitását vonzotta a kerületbe. Őket részben a nagyszabású fejlesztési programok megvalósítóiként bevonták a programokba, (A jelen pályázat vezetője és résztvevői közül ez érvényes a Nap Klub Alapítványra és a Négy Ház a Magdolna Negyedért Egyesületre). Részben saját maguk sikerrel pályáztak forrásokra a fejlesztési feladatokban való részvétel érdekében (Nap Klub Alapítvány), részben nagy mennyiségű önkéntes munkát mozgattak meg (valamennyi pályázati résztvevő, akik tevékenysége közül a Négy Házé döntő részben, a 8ker.blog.hu interaktív internetes oldalé pedig kizárólag önkéntes munkán alapul). A hasonló fejlesztések, különösen az eleve jelentős komplexitást tartalmazók érzékeny pontja az egymással és az állandó intézményekkel való együttműködés – a lehetséges szinergiák kihasználása, esetenként a sikerhez nélkülözhetetlen együttműködés létrejötte –, a finanszírozott programok esetén pedig a fenntarthatóság a pályázati futamidő utáni időszakban. A pályázat résztvevői jelentős aktivitást fejtettek ki a hálózatépítés, a szükséges együttműködések megszervezésében is – különösen, ami a civil oldal résztvevőit illeti –, és kritikus együttműködő partnerei igyekeztek lenni a szociális városfejlesztést menedzselő önkormányzati intézményeknek.

A 8ker.blog.hu internetes oldal pedig a kerületi közéleti problémák felvetésének és megbeszélésének jelenlegi legszélesebb körű – a civil szervezetek, több hivatalos intézmény és magánszemélyek által egyaránt rendszeresen igénybe vett – fóruma, amely részben pótolni igyekszik az önkormányzati intézmények még alig létező web2 kommunikációs felületeit is.

 

A projekt hatásai: 

A közvetlen hatás a résztvevő negyedekben a helyi demokrácia átélése egy helyi probléma felvetésével és megoldási terveivel. A közös gondolkodás, a döntés-előkészítésekben való részvétel, az érdekek képviseletében való jártasság megszerzésének igényét felélesztheti, illetve elindítja az érdeklődőket a módszer alkalmazásában. Nagy nyilvánosságot kapnak a helyi ügyek - elindulhat a véleménycsere, a vita a megoldási lehetőségekről. Amennyiben az önkormányzat képviselői nem zárkóznak el, rendkívül termékeny lehet, felgyorsíthat problémamegoldásokat, egyeztetésre késztet a felmerülő közös gondok esetén. Emellett készen kell állni a szaporodó érdekellentétekre is. Mindenképpen javíthatja a negyedekben élők gyenge érdekképviseleti képességét, elindít pozitív állampolgári részvételi folyamatokat.

Reméljük azt is, hogy a helyi problémák közös megoldásának lehetőségeit felvillantó eljárások, módszerek megtapasztalása a képviselők, önkormányzati intézmények által javíthatja az állampolgárok és szervezeteik kapcsolatait, az únev. partnerséget az önkormányzati szférával. Szükség esetén élünk a nyilvánosság, és lehetséges jogi intézmények felhasználásával az intézkedések „kikényszerítésében”.

 

A tervezett tevékenységek

Tevékenységek: 

A jelen pályázat tárgyát képező civil közösségi tevékenységek, mint a civil tapasztalatcserék (2 workshop) és a civil fórumsorozat, olyan konkrét, egy év alatt megvalósítható, közvetlen hasznokkal járó tevékenységet céloznak, amelyek - a civil aktivitást kiterjesztik azokra a kerületrészekre, amelyek eddig nem képezték sem az önkormányzati, sem a civil kezdeményezésű társadalmi fejlesztési programok közvetlen célterületét.

 Elősegíti a környezetük iránt érdeklődő, a közösségi problémamegoldásnak hasznot tulajdonító, és/vagy benne vonzó szabadidős programot is látó emberek egymásra találását, - folytatja a pályázatban résztvevők által korábban kezdett hálózatépítő tevékenységet, és hozzájárul az új, (fiatal, beköltöző, különböző szakmai programok – például egyetemi projektmunka, dolgozatírás – révén a területtel kapcsolatba kerülő stb.) aktivisták jelentkezéséhez. Ezen túl, (ami a korábban jelentős sikereket elért pályázati kezdeményezések továbbélésének egyik nehezen megvalósítható alapfeltétele), - együttműködést ajánl a helyi politikusoknak és az önkormányzati intézményeknek, akik önérdeküknél fogva is hasznosnak tarthatják a felkínált kommunikációs formát, amennyiben pedig vonakodnak együttműködni,  akkor a program enyhe nyomásnak teszi ki őket ennek érdekében; - kis területi egységek, a kerület 4-5, területi és szociológiai szempontok alapján lehatárolt „negyedének” specifikus problémáival foglalkozik;   - ugyanakkor a közelítően  azonos forgatókönyv következtében lehetőséget ad összehasonlításokra, a program végén pedig általános tanulságok levonására és javaslatok megtételére;  - kombinálja a hagyományos  (az élő találkozáshoz idővel és kedvvel rendelkező, a szóbeliséget előnyben részesítő, internetet ritkán vagy egyáltalán nem használó),   és a korszerű kommunikációs formákat (a web2 és a helyi hírlevelek  segítségével a személyes találkozás nélkül is lehetőség van mind a hatékony közösségi problémamegoldásra, mind a civil aktivitás, mint vonzó életforma megélésére); - kombinálja a kötetlen és a jogi-adminisztratív, illetve a szóbeli és az írásbeli formák előnyeit, amennyiben lehetőséget ad a problémák kötetlen felvetésére és megválaszolására, ugyanakkor a megnyugtatóan nem tisztázott kérdésekről közérdekű bejelentés formájában kikéri a hivatalos szervek álláspontját, és valamennyi szóbeli és írásbeli információt elterjesztés és további véleményezés céljából a blogban, szükség esetén hírlevélben közzétesz.

 

 

Záró beszámoló

Civil érdekérvényesítés Józsefváros szomszédságaiban és negyedeiben

 

A program  szakmai megvalósításának időtartama:
2012. január 1 – 2013. január 30.
A program helyszíne: Budapest, VIII. kerület
Megvalósító szervezet: Nap Klub Alapítvány
Együttműködő partnerek: Négyház Alapítvány, Testvérem Alapítvány, Bódis Lajos szociológus, kutató, kerületi blogger

 

A második beszámolási időszak tevékenységei:

 

1. Zöldítő közösségek Józsefvárosban című fórum összefoglalása és rendszerszintű javaslatok megfogalmazása az érintettek felé.

Az augusztus 28-án tartott fórumon megfogalmazódó javaslatokkal és felvetésekkel kapcsolatban fontosnak tartottuk, hogy olyan rendszerek alakuljanak ki, amelyek a támogatások, és a zöldítéssel kapcsolatos folyamatok átláthatóságát javítják, és a tervezés során is hatékonyabban képesek bevonni a lakosságo a folyamatokba. A városrehabilitáció és a zöldítő kezdeményezések önkormányzati, civil és lakossági aktivista irányzatainak megismerése, a folyamatok egymásra épülése és az eredmények fenntarthatósága került fókuszba a fórum keretében, amely az utánkövetés egyik kiemelkedő szempontjává is vált.

A fórum témáját 2012. októberben a Corvinus Egyetem szervezésében további szakmai fórumon a döntéshozók, szakemberek bevonásával tárgyaltuk tovább.

 

2. Közmegszólalás – közbiztonság című fórum megvalósítása és az eredmények feldolgozása
A fórum időpontja: 2013. január 29.

Résztvevők száma: 30 fő.

A fórum témájának indokoltságát adta az évente megrendezett közmeghallgatások elmúlt 5 éves anyagának elemzése, amelyben kimutatható, hogy a lakossági érdeklődés fókuszában erőteljesen megjelenik a probléma. A kerületben több civil bűnmegelőzési program működik, több esetben került sor külső szervezetek által koordinált, a lakosság és rendőrség közötti párbeszédet segítő eseményekre, továbbá olyan rendészeti módszerek bevezetésére, amelyek a szakmai szervezetek és a lakosság körében is ambivalens megítélést kaptak. A kerület innovatív programja a közösségi rendőrségi program is folytatódik a Magdolna Negyed III. program keretében. A fórum keretében a kezdeményezések tapasztalataira, egymásra épülésükre és ezek lehetőségeire voltunk kíváncsiak.

A fórum rendhagyó volt abból a szempontból, hogy kiemelkedően magas volt az önkormányzat, a rendőrség részéről érkezők aránya, ugyanakkor a lakossági részvétel és a civil érdeklődés a várttól messze elmaradt. Az egyeztetés és a téma konkretizálása ennek eredményeként kevéssé volt sikeres, ugyanakkor megfogalmazódott az igény arra, hogy résztémák mentén rendszeresítsük a párbeszédet a felek között a lakosság szélesebb bevonásával.

Mellékeljük a fórum meghívóját, programját, plakátját és a jelenléti ívet.

 

3. Utánkövetés (folyamatos)

A program utánkövetése több lépésben valósul meg, mivel olyan, a működési mechanizmusokra, eljárási rendszerekre vonatkozó fejlesztési irányokat fogalmaztunk meg, amelyek fokozatosan alakíthatók ki abban az esetben is, ha a felek között valódi szándék mutatkozik erre. A program tapasztalatai azt mutatják, hogy az eredményes fejlesztéshez továbbra is szükség van

- folyamatos szemléletformáló tevékenységre az adott témakörök szakmai szempontjai és az esélyegyenlőségi szempontok területén

- a párbeszédkultúra és az együttműködés szemléletének képviseletére és az ezt szolgáló módszertanilag jól előkészített fórumok kezdeményezésére rendszeresen;

- a kialakult együttműködések követésére, a felek igénye szerint az elakadások esetén további konzultáció, szakmai támogatás biztosítására.

Ennek megfelelően a záróbeszámoló időszakára az egyes fórumokat követő problémafelvetések és fejlesztési javaslatok első körös, a témaindítóra felkért szakemberek és döntéshozók strukturált kérdésekkel történő megkeresése valósult meg. Az utánkövetés eredményét írásos összefoglaló formájában tesszük közzé a program kommunikációs felületén.

 

Tapasztalatok összefoglalása

A program keretében azt vállaltuk, hogy túllépve a lakossági fórumok sokszor egyirányú kommunikációs keretein valódi párbeszédet kezdeményezünk az egyes témák mentén az önkormányzat, a civil szektor és a lakosság között.

A négy fórumból álló sorozat során azt tapasztaltuk, hogy hasonló, közösségi szintű egyeztető csatornák hiányában a kommunikáció a felek között személyes szinten, az egyes szervezetek, közösségek saját érdekei mentén alakul ki, ezáltal nem történik meg az érdemi, közösségi szintű információ megosztás az érintett szektorok, közösségi csoportok között.

A programsorozat mindegyik eseményén tapasztaltuk, hogy sérelmek, hiányzó szükségletek miatt elmérgesedett civil és önkormányzati szintű konfliktusok hátterében hasonló információ hiány állt.

A fórumsorozat egyik eredménye, hogy az egyes témák keretében lehetőséget teremtettünk az információ megosztásra, ezáltal a probléma definiálásra az adott ügyben.

További eredménye a programnak a kerületben a önkormányzati hivatal  szakmai illetékeseinek és a képviselőknek az eddigieknél nagyobb arányú részvétele.

 

További vállalásunk volt a problémás ügyek, esetek mögött a tendenciák rendszerszintű megfogalmazása és továbbítása az érintett önkormányzat, szervezetek felé abból a célból, hogy a működési mechnizmusokra tudjunk közösen ránézni, korrigálni azokat az eljárásrendeket, amelyek „kitermelik” a problémákat és a konfliktusokat az adott témakörben. A problémák megoldásában való részvétel, és együttműködés feltétele a folyamatok egységes átlátása, +amelyben a szereplők saját feladataikat és szerepeiket azonosítani tudják. Ehhez járultak hozzá a közérdekű bejelentés és javaslattétel formájában megfogalmazott fórumértékelések, amelyeket az érintettekhez eljuttattunk.

 

Az együttműködések feltárása és erősítése olyan horizontális szempont a program ideje alatt, amely a fórumtematikákat és a módszertant is egyaránt meghatározta. A program során minden fórumon eltérő arányban vettek részt a lakosság, a civil szektor, az önkormányzat és az intézmények képviselői. Ennek megfelelően az egységes módszertan ellenére minden _oldal dinamikája eltérő volt.

A civil_oldal módszertana az egyenlő részvétel elvére épült: a témaindító felvetések után, amelyet egységes kérdéssor mentén kértünk a civil, önkormányzati, intézményi és aktivista témaindítóktól, így minden témában a közös beszélgetés partnerségi alapon történt. A résztvevők közötti együttműködési területek feltárását követő konkrét lépések folyamatban vannak, az utánkövetés és folyamatos kapcsolattartás során látható majd milyen kimenetek alakulnak ki.

A program során az egyes témakörök mentén érintett közösségek, szereplők közötti kapcsolatgenerálás volt a célunk, amely sikeresen megtörtént. A feladatok és rendszerszintű fejlesztési irányok megfogalmazásával a további egyeztetések szükségessége fogalmazódott meg.

 

Kihívások a program megvalósítása során

 

·        Döntéshozók bevonása a programba

A program kezdetétől folyamatos tájékoztatást nyújtottunk az önkormányzati képviselők  számára, minden fórumra meghívót küldtünk A kezdeti alacsony részvétel a program végére sikeresen megváltozott – ugyanakkor elmondható, hogy a folyamatos kapcsolattartás és tájékoztatás mellett az érdemi együttműködések kialakítását nagyon nehezíti az önkormányzaton belül az egyes feladatok folyamatos átdelegálása, a felelős képviselők személyének megváltozása. A program során a döntés előkészítésben történő civil és lakossági bevonás fokozása mérsékelten valósult meg, ez a programunk során további feladat.  

 

·        Lakosság bevonása

A lakossági aktivitás növelésének két módjára építettünk a program során: aktív civil szervezetek rendszeres tájékoztatása és bevonása a fórumok meghirdetésébe a célcsoportjuk közvetlen tájékoztatásával és plakátolással. Ez utóbbi tevékenység során építettünk a megvalósító szervezetek önkénteseinek munkájára is. Ugyanakkor a program során nagyon ingadozó volt a lakossági részvétel az eseményeken, köszönhető ez annak, hogy kevéssé sikerült a fórumok közötti kapcsolattartást folyamatossá tenni a lakossággal, továbbá az internetes felületen lakossági aktivitást generálni megfelelő mértékben.

 

·        Online párbeszéd generálása

A program egyik pillére a 8ker.blog.hu internetes felület, amely nagy látogatottságú, józsefvárosi témákat civil szempontból megközelítő felület. Az utóbbi egy évben a blogfelület működtetésének formája megváltozott, a tervezetthez képest inkább a felületet bocsátotta rendelkezésünkre a működtető, kevésbé vonódott be a publikálásba. Önkéntesek végezték a program megjelenítését, amely az adott _oldal meghirdetésére, az eredmények összefoglalására és az adott témában aktualitásokat feltáró cikk megjelenítésére koncentrált. Az online párbeszéd generálását további internetes fórumokon a konzorcium tagjai végezték.

 

·        Párbeszéd alapú kommunikáció

A program során azt tapasztaltuk, hogy a civil, önkormányzati és intézményi felek közötti kommunikációra egyfajta meghatározott szereposztásba bemerevedett, hierarchizált kommunikációs forma jellemző.

A program során az egyes témákat – amellett, hogy az adott téma helyi képviselőit, döntéshozóit, felelőseit illetve lakossági véleményformálóit mindenképpen igyekeztünk bevonni, - és ki akartuk emelni a helyi kommunikációs rendszerből egyrészt a fórumok facilitációs módszertanával, másrészt külső szereplők (jó gyakorlatok, nem helyi szakemberek) bemutatásával, velük generált tapasztalatcserével.

Amellett hogy a helyi érdekképviseleti szereplők nélkülözhetetlen információkkal, lakossági bázissal és tapasztalattal rendelkeznek, a helyi viszonyrendszerben olyan mértékig meghatározottak a lehetőségeik, hogy _oda egy más megközelítési _oldal kell, másfajta formákban lehet ezeket a döntéshozó – érdekképviseleti viszonyokat továbblendíteni, új kezdeményezések számára a párbeszédbe történő bevonódásra lehetőséget biztosítani.

 

·        Érdekképviselet az egyes ügyekben

A program során az érdekképviseleti szervezetekkel együttműködésben az egyes területeken az érdekek megfogalmazása valósult meg. Az érdekérvényesítést ezen keresztül tudjuk segíteni, olyan aktualitást biztosítva az adott problémának, amely elkerülhetetlenné teszi az azzal való foglalkozást, a közérdekű bejelentésekre pedig a válaszadást az önkormányzat részéről. Emellett természetesen a civil szektor és a lakossági szereplők feladatait és felelősségét is azonosítani szükséges, amely szintén az utánkövetés feladata.

 

·        Részvétel a döntéselőkészítő folyamatokban

A program megvalósítása során rendszeresen problémát okozott az előzetes egyeztetések, az egyes témákra vonatkozó információk megszerzése – hogy valódi folyamatokba tudjuk bekapcsolni a fórumainkat és ne az események “mögött kullogjunk”.

Jelentős hiányosságokat tapasztaltunk az önkormányzat részéről abból a szempontból, hogy az előzetes információkból többnyire hiányoznak a szükséges és pontos helyzetelemzéshez szükséges konkrét adatok, a helyi elemzések, a helyi feladatmeghatározások.

Továbbá a lakossági felvetésekre adott válaszok többnyire általánosak, nem célirányosak és nem derül ki a döntéshozáshoz szükséges feltételek megléte vagy hiánya, a felelősök megnevezése, az időütemezés, a megoldási határidő, a személyes vezetői felelősség a témában.

A civil szervezetek csak az önkormányzat képviselőtestületi üléseinek élő vagy jegyzőkönyvi megismerése alapján tájékozódhatnak pontosan, többnyire utólag, hisz a döntéselőkészítő folyamatokban nem lehetséges valódi részvétel, valódi befolyásolás.

Mivel nincs előzetes konzultáció, a korábbi években megfogalmazott lakossági igények és szükségletek bekerülése pl. a Magdolna negyed III. programjaiba  véletlenszerű.

Például a bérházak kapuinak teljes felújítása, a zárhatóság és a kaputelefonok megoldása érdekében (amely a bűncselekmények elleni védekezés egyik alapkérdése) - valószínűleg nem került be a hivatalos programba. Utólagos módosítások a pályázati programban már szinte lehetetlenek.

A hivatal, a képviselők és a civil társadalom érdekképviseleti együttműködésének a hatékonysága vagy eredménytelensége, a működés minősége a működési módok rendszerszerű elemzése és kritikája alapján fog megmutatkozni. Reméljük, hogy lesz módunk a hatékonyság érdekében közösen is megvitatni a döntéselőkészítésekben és az eredmények értékelésében is a közös együttműködés további lehetőségeit, újabb metodikáját.

 

Fenntarthatóság, folytatás

A program során az általunk felvetett témák mindegyikében elsősorban a problémafelvetések, a konkrét és egyéni tapasztalatok rendszerszintű, strukturális eredőinek feltárása, az érdekek megfogalmazása és a javaslattétel valósult meg, továbbá feltártuk a megkezdett együttműködéseket és a további lehetőségeket. A szakmai munka ezeknek az érdekeknek a hatékony képviselete, a vállalások követése, az együttműködések segítése továbbra is kiemelkedő fontosságú.

A párbeszéd alapú kommunikáció, az érdemi lakossági bevonás folyamatának fejlesztése, továbbá a hatékony érdekartikuláció a felek között további fejlesztő tevékenységet igényel, amelynek része:

- az aktuális folyamatok szakmai értékelése

- szükséges fórumok, csatornák további szervezése

- rendszeres kapcsolattartás, értékelés és visszajelzés a résztvevők számára.

A program további folytatásához további források bevonása folyamatban van, ugyanakkor a finanszírozási lehetőségektől független folyamatosságot a programot megvalósító szakemberek önkéntes munka keretében is folytatják.

 

Mellékletek:

·        Közmegszólalás – közbiztonság fórum meghívó és program, plakát

·        Közmegszólalás- közbiztonság fórum jelenléti ív

·        Közbiztonság fórum on-line megjelenés (Rejtő Gábor cikke link)