HomeProgramjainkProjektekA jövő hídjai
Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_imageshow, 1
 • Error loading component: com_languages, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_languages, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

- Békés családokkal és összetartó közösségekkel Józsefvárosban 

TÁMOP-5.5.1. B-11/1-2012-0021 sz. projektünk eredményeiről

   

A 2013-as évben megvalósított programsorozat szakmai szervezője az Egészségporta Egyesület, a Nap Klub Alapítvány és a Selye János Magyar Magatartástudományi és Magatartásorvoslási Társaság konzorciuma volt.

Együttműködő partnereink voltak a Józsefváros Önkormányzata, egészségügyi, szociális, oktatási-nevelési intézményei és civil szervezetei, akik segítettek a célcsoportok elérésében, helyet adtak a munkacsoportoknak, szakmai támogatást nyújtottak a projekt hatékony megvalósításához.

A rendezvényeknek helyszínt adó Nap Klub Alapítványnál hétről–hétre, napról-napra folyamatosan működtek a szomszédsági gyermek- és felnőtt programok (baba-mama klub, tehetséggondozó műhely, mentorálás, szabadidős játszóház, kamasz klub, a családi élménykereső klub, családi és munkaerőpiaci tanácsadások, stb.). A programokon hetente átlag 50-70 fő vett részt.

Itt zajlott a lakossági csoportok számára szervezett legtöbb mentálhigiénés program és fejlesztő tréningis. De voltak programjaink a Családsegítő és a Gyermekjóléti Központban illetve a kerületi iskolákban is.

A projekt fő célkitűzései közé tartozott a józsefvárosi családok megerősítése, a leszakadó rétegek integrálása érdekében egészségügyi és mentálhigiénés támogatás nyújtása, a helyi közösségek motiválása és bevonása az életkörülményeik javításába, az életmódot gazdagító és fejlesztő tevékenységekbe. Programjaink érdeklődésre találtak a lakosság körében, mert az előadások családi életük legfőbb szerepeiről és problémáiról szóltak, ezekre kaptak új mintákat és képességfejlesztési lehetőségeket a tréning módszerekkel dolgozó csoportokban.  A családi élet minden fázisából egy-egy nagy téma került a programok középpontjába:

– a NŐI KINCSEK című tréning az önismeret fejlesztése érdekében a nők személyiségének sajátosságait, a női szerepek gazdagságát dolgozta fel a magyar népmesék archetipikus figuráit és konfliktusait megidézve, dramatikus formában, 2 tréningcsoportban;

- a gyermeket váró anyák és a kisgyermekesek számára szervezett csoportos tréningen a gyermek biztonságos és harmonikus fejlődését biztosító ”korai kötődést” értelmezték, míg a- „Ha nem jön a baba” című programsorozatunk a gyermekre vágyóknak nyújtott szakmai tájékoztatást és segítséget (18 fő)

Fiatal házasoknak szerveztük a „Tanuljunk együtt” tréninget a családalapítás és életvezetés közös problémáiról; (8 fő)

- a szülők számáraa SZÜLŐ_KÉP_MÁS_KÉP/P tréningeket kínáltuk. Jelentős érdeklődés kísérte a hazánkban elsők között bevezetett szülőképzést, melynek metodikája a pszichodramatikus elemekkel dolgozó szabadinterakciós önismereti szülőcsoport. Kisgyermekes és kamasz gyermekek szülei fejlődtek az „elég jó szülő” szerepben, új kompetenciákat szereztek a saját élményű tanulással. Összesen 5 tréningcsoportot szerveztünk az elmúlt időszakban, közel 80 fő részvételével

- nagy értéke volt a szülők és a nők számára az egyéni pszichológiai tanácsadás, heti rendszerességgel, összességében 60 fő részvételével

- minden korosztályt és minden szakmában dolgozót meg tudott szólítani a mindennapos stressz feldolgozását segítő Williams Életkészségek (WÉK) stresszkezelő és kommunikációs készségeket fejlesztő tréning, amelyet 3 kamasz és 6 felnőtt csoportnak tartottunk, közel 100 résztvevővel.

A családok, nagycsaládok közösségeit és a lakóközösségeket kívántuk megszólítani és együttműködésre ösztönözni a helyi igényekre épített olyan interaktív, nyílt programok sorozatával, mint például az UDVARHÁZ programok, a Családi Napok, a Közös Élménykereső Klub, a játszótéri Nap Napok szünidei rendezvénysorozata.

A tíz lakóközösségben szervezett Udvarház programokon 317 fő vett részt, a Családi Napok 8 alkalommal 138 fő, a Közös Élménykereső klub programjain 75 fő, a Nap Napok sorozatán 172 felnőtt és nagyon sok gyermek vett részt.

A lezajlott rendezvények sikere mutatta, hogy a családok és közösségek számára szervezett olyan programok, mint a zöldítés, az udvarrendezés, a házhoz vitt kulturális programok, a házközösségi bográcsozás, a családok és családi generációk találkozására lehetőséget adó Családi Napok programok, helyi igényekre válaszoltak. Saját életlehetőségeik, életminőségük javításának érdekében elindították a közös együttműködésre irányuló gondolkodást. A programok során tapasztaltuk, hogy a lakossági bevonás, az együttműködés és részvétel lehetőségei a helyi társadalmi érdeklődés középpontjában állnak. 

A folytatást, a fenntarthatóságot segítheti a résztvevőkből szervezett hatékony és sikeres KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐK képzése- multiplikációs tréningünk is,mely a mindennapok segítőinek gyakorlatában alkalmazható ismeretekre, készségekre fókuszálva járult hozzá a kisközösségek életminőségének fejlesztéséhez.

A projekt minden programjában kiemelt szerepet kapott az interaktivitás, az együttműködés, a tanulás és a készségfejlesztés. Célunk az volt, hogy a résztvevők motiváltan és élményszerűen, az együtt gondolkodó problémamegoldás segítségével fejlesszék képességeiket, konfliktuskezelő készségeiket, családi és közösségi kommunikációjukat.

A programok megvalósulását, tájékoztató kiadványokkal is támogattuk, ilyenek voltak a programfüzet, kézbe adható tematikus tájékoztatók, plakátok, szakemberek által összeállított szakmai füzet.

A folyamatos lakossági kommunikációt a Józsefvárosi lap híradásai, „A jövő hídjai” honlap, más társportálokon való megjelenés segítette.

A programok sikeréhez nagyban hozzájárult a szervezők, segítők által a lakosság személyes megszólítása, és a folyamatos kapcsolattartás.

A projekt sokszínű tevékenységeit értékelő, elemző záró rendezvény során a rövid szakmai előadások mellett, a résztvevők maguk is elmondták, hogy miben lettek gazdagabbak a programok során. 

Minden résztvevőnek köszönjük az aktivitását, munkáját, és kívánjuk, hogy hasznosítsa a hétköznapokban! Várjuk továbbra is Önöket mentálhigiénés és képzési, közösségi programjainkra!

 

2014. május