Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_imageshow, 1
 • Error loading component: com_languages, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_languages, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

 

NÉGYHÁZ EGYESÜLET            

 

Fórum a bérlakásokban élők helyzetéről 2012.

A 2012-es évben kerületi civil fórumsorozatot szerveztünk, együttműködve a lakossággal és az önkormányzattal, valamint a szakmai intézményrendszerrel.

Célunk az volt, hogy megvizsgáljuk, a lakossági szükségletek és az önkormányzat rendszerjellegű működése milyen összefüggésben, kapcsolatban van egymással, mennyire támaszkodnak a helyi igények megismerésére, mennyiben vonják be az állampolgárokat a helyi döntés-előkészítésbe és a megvalósításba, valamint a kontrollba, a monitorozásba.

Kezdeményezni kívántuk az állampolgári részvételt, módszertani ötletekkel és megoldásokkal javítani a polgárok élethelyzetének alakulását.

 

A fórumokat a kerület belső józsefvárosi, Szigony, Magdolna, Orczy-negyedi részén szerveztük, ahol nagyarányban jelen van a mélyszegénység, a tömeges munkanélküliség, és egyben zajlik egy építészeti és szociális város-rehabilitációs folyamat is. A témák az itt élők legfontosabb problémáira koncentráltak – a droghelyzet, a lakhatási jogok és a bérlakások helyzete, illetve az itt élők lehetőségei, a város környezetvédelmi, zöldítési problémái és a,közbiztonság kérdései.

A legizgalmasabb fórum- ahol több mi nt százötven lakó jelent meg, a bérlakás témában jött össze.

A legfontosabb kérdések a megfizethető lakhatás, a munkalehetőség, élhető lakások, rendezett bérház-rendezett bérleményi viszonyok kialakítása, mindebben mindkét fél feladatai. Kiemelt problémaként az adósságkezelés, a kilakoltatás, a kisgyermekes családok védelme és támogatása, a családok átmeneti otthonának hiánya a kerületben, krízislakások hiánya.

A kerületi civil jogvédők és szociális szakemberek részben közvetítették is a lakossági igényeket és javaslatokat.

A legfontosabbak a következők voltak - a munkanélküli lakosok ledolgoznák a pl. a bérházak állagmegőrzésének érdekében végzendő munkákkal az adósságaikat. Ez lehetne a Munkáért lakhatás program, amelyet a Négyház Egyesület vezetője, Budaházy Gusztáv dolgozott ki a lakossággal.

A kilakoltatások megelőzése érdekében több javaslat hangzott el – több szociális bérlakásra lenne szükség; - meg kellene szüntetni a közös vízfogyasztás hárítását a vízóra nélküli szegényekre; - a bérházak közegészségügyi állapotának és köztisztaságának megteremtése, az üres bérlakások felhasználásának javítása, a rászorulás elve alapján; - a bérházak társasház-jellegű működésének megteremtése; - a gyermekes családok, öregek, betegek szociális támogatása, intenzívebb családgondozás.

A szakemberek felhívták a figyelmet arra, hogy közgazdasági számításokkal is bizonyítható, hogy mennyivel olcsóbb és emberbarát lenne a rászoruló gyermekes családok anyagi támogatása pl. bérleti díjjal, szociális segéllyel, hiszen a családból kivett gyermek évente több mint másfél millió forintba kerül az államnak, emellett olyan érzelmi sérüléseket szenved el, amelyek helyrehozhatatlanok…(lakhatási támogatásként odaadni a jövedelem nélküli családoknak a szociális lakbért).

Amennyiben a szülőanya kapná meg a nevelőszülői fizetést, a gyermekek védettek maradnának.(Egyébként hivatkozunk itt a gyermekvédelmi törvényre, (1997 és 2006) , amelynek máig érvényes alapelve,  amely szerint  anyagi okok miatt a gyermek nem emelhető ki a családból.)

A kerületben nincsen családok átmeneti otthona, amelyet krízishelyzetekben, családi erőszak stb. miatt szoktak igénybe venni, ez óriási hiány és veszélyhelyzet.

További javaslat volt -– egy új bérlakás koncepció azon részében, amely a valódi szükséglakás állomány helyzetét mérné be – elképzelhető. hogy születhetne olyan javaslat, hogy a lakások leggyengébb állományát azoknak adhatnák, akik a „lakhatás joga alapján, az anyagi feltételek hiányában”, lennének jogosultak fedélre a fejük fölé. Ennek is lenne az önkormányzat részéről kötelezettség része- az életveszély elkerülése érdekében a lakás megjavításához a lakhatósághoz szükséges javítási anyagokat kellene biztosítania, esetleg közmunkás szakembereket, mint munkavezetőket, és a használók munkájukat adnák hozzá. Ennek is ki lehetne számítani az átalányköltségeit, valószínű, hogy ez is hozzájárulhatna az „környezet”.(és ez is minősülhetne közmunkának a házak felújítási vagy karbantartási költségeiből.

Természetesen számos felvetés hangzott el a bérházak állapotáról, a bérlői viszonyokról, visszaélésekről, a bérlakás állomány állagmegóvásának elhanyagolásáról, a város-rehabilitáció visszáságairól.

Reményt jelentő folytatásként az önkormányzat és a civilek szakembereinek egy csoportja meglátogatott egy nagykanizsai mintát, ahol a lakások rendbehozatalával ledolgozhatta adósságait vagy lakbérét a város lakosainak egy része.

 

A folytatásra máig várunk….