HomeMagunkról
Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_imageshow, 1
 • Error loading component: com_languages, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_languages, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

Civil szervezetünk – a Nap Klub Alapítvány –több mint másfél évtizede munkálkodik a Nap utcai lakótelepen és környékén a szolidaritáson és kölcsönös segítségnyújtáson alapuló közösségek megteremtésén, fejlesztésén.

A Nap Klub Alapítvány 1992 óta működő lakóterületi közösség-fejlesztő szervezet, elkötelezett civil identitással, elkötelezett motivációval az állampolgári részvételben, a civil szféra fejlesztésében, a civil érdekérvényesítésben, a civil kontroll gyakorlásában. Az alapítvány szakmai közössége az itt élő civilekkel tervszerűen kimunkálta a nagyvárosi közösségfejlesztés, a nagyvárosi szomszédság modelljét. Kiadványainkban megjelentettük e munkának eszmeiségét, módszertanát, eredményeit.

A szomszédságunkban élő emberek összefogásával és a Józsefvárosi Önkormányzat támogatásával 1992 decemberében hoztuk létre a Nap Klubot, amely azóta is közösségépítő munkánk bázisa. A Nap Klubban az elmúlt huszonkét évben sok gyermek és felnőtt talált társakra, barátokra; közösségekre, amelyekhez jó volt tartozni.

Az első tíz évben a Tehetséggondozó Műhelyünk segítette a halmozottan hátrányos helyzetű családok tehetséges gyermekeinek a fejlesztését, a továbbtanulási lehetőségeik megalapozását, majd a Védő-óvó műhelyünk a napközbeni gyermekellátást, a sikeres iskolai tanulást. Ezek folytatásaként már tíz éve működik a Grund Tehetséggondozó Műhely.  Játszóházi foglalkozásainkra gyerekek és felnőttek egyaránt örömmel járnak. Az utcára szorult gyerekeknek szerveztük meg az Ifjúsági Klubunkat, amely az egyik legeredményesebb prevenciós munka terepe volt. Több civil szervezettel összefogva és az önkormányzat támogatásával kosárlabdapályát építettünk. Folytatásként több ifjúsági csoport jött létre, szerveztünk ifjúsági programokat, rendezvényeket.

Az első tizenkét éven át csaknem kétezer gyerek és fiatal nyaralt a Naptáborral az ország legszebb tájain. A Grund minden évben nyári táborral zárta programját. Hagyományosan a nyári Nap Napok keretében minden évben szerveztünk vakációs játékokat sok száz gyermek, szülő és nagyszülő részvételével.

Tiszta, virágos lakótelepért! mozgalom keretében támogattuk, segítettük szomszédságunk öntevékeny munkáját lakóhelyünk szépítéséért, lakhatóbbá tételéért. A házakat körülölelő virágoskertek, sövények a lakók keze munkájával születtek. Varrótanodánkban közel kétszázan sajátították el a szabás-varrás ismereteit, az önsegítő körökben pedig a kölcsönös segítségnyújtás gyakorlatát.

A hazai pályázatok segítségével két-három évente szerveztünk bűnmegelőzési, drogprevenciós programot, környezetvédelmi akciókat, zöldítő, parképítő munkákat.

Szomszédsági munkánk egyik legfőbb eredménye a közös ügyek intézésére létrejött  Szomszédsági Tanács.

Az Európai Unióhoz csatlakozás óta alapítványunk rendszeresen részt vesz pályázataival uniós projektek megvalósításában. A szomszédsági közösség, a helyi demokrácia, a közösségi szolgáltatások és vállalkozások fejlesztésének támogatását nyertük el a Phare pályázatokkal, az úgynevezett utcagyerek-programot és az alapítvány belső szervezetfejlesztését támogatta a Soros Alapítványtól megnyert két pályázatunk. Ezek nyomán fejlődtek tovább a helyi önsegítő közösségek, megalakult a kölcsönös segítséget nyújtó Bizalom Kör.

Az Európai Unió által támogatott HEFOP - humánerőforrás fejlesztési programok - segítségével tudatosan egymásra épülő programokat tudtunk megvalósítani öt éven át - ezek a programok képzésekkel, pszichoszociális szolgáltatásokkal hozzájárultak a szociális és oktatási területeken dolgozó, azonos gondokkal küzdő civil és önkormányzati szervezetek, intézmények dolgozóinak a fejlődéséhez, a kiégés megelőzéséhez, az eredményesebb munkához, mind az oktatásban, mind a prevencióban, mind a munkaerő piaci reintegrációban.

Kezdeményezésünkre a kilencvenes években létrejött a kerületünkben működő civil szervezetek összefogása, a Józsefvárosi Civil Kerekasztal társaság. Erre a szervezeti együttműködésre alapozta a kerületi önkormányzat a 2000-es évek civil stratégiáját. 2004-től az uniós pályázatok támogatásával bővítettük - segítettük kiépülni  a kerületi szociális és oktatási területen működő civil és önkormányzati szervezetek és intézmények együttműködő hálózatát. A több éves közös munkálkodás lehetővé tette a kerületi lakosság érdekében dolgozók hálózati jellegű együttműködését, a civil, az önkormányzati és az üzleti szféra partnerségének javítását, az állampolgári közbizalom, a civil kontroll kialakulását.

2013-ban két országos egyesülettel közösen elnyertünk egy TÁMOP pályázatot, amely egészségvédelemmel és mentálhigiénés képzésekkel, sokféle családi és közösségi programmal segítette a családok megerősítését, a harmonikus együttélést.

Civil szervezetünk tevékenységének és programjainak ismertetésére közel 16 éven át negyedévente, időszakonként havonta kiadtuk helyi szomszédsági újságunkat, a Naplapot. A helyi újságot a lakótelepen élő polgárokból alakult szerkesztőbizottság készítette, amit negyedévente, majd két éven át havi rendszerességgel tudtunk kiadni. A honlapunk éppen tíz éve született.(most kellett megújítanunk egy működési probléma miatt)

Egyesületünk közhasznú, alapítványunk kiemelten közhasznú szervezetként tevékenykedik 1998-tól. Munkatársaink között vannak pedagógusok, pszichológusok, szociális munkások, szociológusok, orvosok, egyetemi és főiskolai hallgatók.

Munkatársaink, önkéntes segítőink, a szomszédság tagjai a huszonkét év során több tízezer önkéntes munkaórát fordítottak közösségi céljaink megvalósítására.